ทัวร์กะปง ล่องห่วงยาง เล่นน้ำตก - กะปงเป็นหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาด หากท่านต้องการมาพักผ่อนกับเพื่อนหรือครอบครัว ท่านสามารถสนุกและตื่นเต้นไปกับ การว่ายน้ำ กระโดดน้ำตก และล่องห่วงยาง ถ่ายรูปกับความสวยงามของธรรมชาติ และสามารถนั่งพักผ่อนดื่มชากาแฟ สูดอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางหุบที่อุดมสมบูรณ์

โปรแกรมทัวร์กะปง ล่องห่วงยาง เล่นน้ำตก

08.00 น.

เดินทางออกจากภูเก็ต

10.00 น.

ถึงแกรนแคนยอน กะปง เพลิดเพลินไปกับการเดินเล่น และถ่ายรูป

11.00 น.

ออกเดินทางไปยังน้ำตกเพื่อเล่นน้ำ และล่องห่วงยาง

11.15 น.

ตื่นเต้นไปกับการนั่งรถโฟร์วิว เพื่อเดินทางไปยังน้ำตก

11.25 น.

ถึงทางเข้าน้ำตก เดินเท้า 10 นาที และถ่ายรูปท่ามกลางธรรมชาติ

11.35 น.

ถึงน้ำตก สนุกสนานไปกับการกระโดด และว่ายน้ำที่น้ำตกหินลาด + ดื่มชากาแฟในกระบอกไม้ไผ่ และทานอาหารว่าง + ไกด์อธิบายวิธีการล่องห่วงยาง

12.35 น.

เริ่มล่องห่วงยาง (ล่องห่วงยาง 45 นาที)

13.25 น.

ล่องห่วงยางเสร็จ ขึ้นรถโฟร์วิวกลับแคมป์ (5 นาที)

13.30 น.

กลับถึงแคมป์น้ำตก อาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้า นำสัมภาระออกจากล็อคเกอร์

13.40 น.

รับประทานอาหารไทยพื้นบ้าน เรียนรู้การทำไม้กวาด

15.40 น.

เดินทางออกจากอำเภอกะปง

17.30 - 18.00 น.

ถึงที่พักโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

  • ผู้ใหญ่ คนละ 900 บาท
  • เด็ก คนละ 700 บาท

* ราคานี้ถูกจัดขึ้นสำหรับเดินทางเป็นหมู่คณะ 6 คนขึ้นไป

** หากผู้เดินทางน้อยกว่า 6 คน ราคาทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ราคานี้รวม

  • รถรับ-ส่ง ไปกลับที่พัก
  • อาหารเที่ยง
  • อุปกรณ์การล่องห่วงยาง (รองเท้ากันน้ำ เสื้อชูชีพ หมวกกันน๊อค)
  • ประกันนักท่องเที่ยว
  • ขนมและเครื่องดื่ม ที่น้ำตก